Finks Håndbok

Sist oppdatert: 24 November 2021

Velkommen til håndboken vår! Her kan du lese litt om oss, og hvordan vi gjør ting. Denne håndboken er både for oss som jobber i Fink (logg inn her) og for deg som har snublet innom og er nysgjerrig.

Håndboka er et levende dokument som alle ansatte skal ha eierskap til. Ingen spørsmål eller ønskede endringer er dumme, så fyr løs.

Hvis du ikke er en Fink enda og denne håndboken faller i smak må du gjerne ta kontakt med vår daglig leder Thomas Halmø.

Et hyggelig konsulentselskap

Hos oss finner du en gjeng nerder som elsker det vi gjør. Fink er laget av de ansatte, for de ansatte, eid av de ansatte. Vi ønsker å lage verdens beste arbeidsplass, og det gjør vi ved å sette menneskene i fokus. I Fink får du spennende oppdrag, god lønn og goder, og du får være med å forme selskapet. Dessuten går overskuddet tilbake til de ansatte, og bonus blir fordelt likt ut mellom alle ansatte uavhengig av stillingstittel eller hvor lenge du har jobbet i Fink. Det skal være hyggelig å jobbe Fink.

Vi er fink!

Hos oss finner du en gjeng nerder som elsker det vi gjør. Fink er laget av de ansatte, for de ansatte, eid av de ansatte. Vi ønsker å lage verdens beste arbeidsplass, og det gjør vi ved å sette menneskene i fokus. I Fink får du spennende oppdrag, god lønn og goder, og du får være med å forme selskapet. Dessuten går overskuddet tilbake til de ansatte, og bonus blir fordelt likt ut mellom alle ansatte uavhengig av stillingstittel eller hvor lenge du har jobbet i Fink. Det skal være hyggelig å jobbe Fink.

Kompetanseutvikling

Folk i Fink er verdien i Fink, derfor er det viktig at vi hele tiden utvikler oss faglig.

Vi har et årlig kompetansebudsjett på 100.000 kr pr person. Dette kan brukes akkurat sånn som man selv ønsker. Om det så måtte være å dra på konferanse eller kurs i New York eller flere små her i Norge. 1 dag borte fra kunde er satt til 8.000 kr.

Ellers kjører vi ofte fagdager hvor alle møtes og jobber sammen på små prosjekter som vi selv finner på og har lyst til å jobbe med.

Vi liker å lære nye ting!

Folk i Fink er verdien i Fink, derfor er det viktig at vi hele tiden utvikler oss faglig.

Vi har et årlig kompetansebudsjett på 100.000 kr pr person. Dette kan brukes akkurat sånn som man selv ønsker. Om det så måtte være å dra på konferanse eller kurs i New York eller flere små her i Norge. 1 dag borte fra kunde er satt til 8.000 kr.

Ellers kjører vi ofte fagdager hvor alle møtes og jobber sammen på små prosjekter som vi selv finner på og har lyst til å jobbe med.

Utstyr og verktøy

Gode arbeidsverktøy er viktig for å gjøre en god jobb. Kunnskap og kompetanse hjelper lite hvis du må sitte og knote med en laptop som ikke spiller på lag eller sliter med en stol som gir deg vondt i ryggen. I Fink har vi en tillitsbasert utstyrsordning. Det vil si at det ikke er noe budsjett som må brukes opp hvert år, men du får det du trenger av arbeidsutstyr når du måtte trenge det. Si ifra til nærmeste leder, så bestiller han/hun for deg. Du kan også legge ut for mindre ting, også får du det igjen på neste lønning.

Nedenfor ser du eksempler på hva finker tidligere har bestilt av ekstra utstyr:

Ekstern skjerm: LG 27 UK850 W

Pult: Arozzi Arena Gaming Desk

Stol: Svive Phoenix Tier 3 Gamingstol Sort XXL

Ekstra tilbehør: Magic Keyboard og Magic Trackpad

Øvre grense for pult og stol er satt til 7.000 kr. pr. enhet.

Kan jeg kjøpe en ny telefon?

Ny mobiltelefon er begrenset til hvert andre år, ettersom det ikke skjer så stor endring på den fronten fra år til år. Om din telefon blir ødelagt eller stjålet vil vi selvfølgelig skaffe ny.

Kan jeg kjøpe en ny PC/Mac?

Ny PC/Mac er begrenset til hvert femte år, ettersom vi kjøper fullt oppgraderte laptopper som ofte holder seg bra i mange år. Om din laptop blir ødelagt eller stjålet vil vi selvfølgelig skaffe ny.

Gode arbeidsverktøy er viktig for å gjøre en god jobb. Kunnskap og kompetanse hjelper lite hvis du må sitte og knote med en laptop som ikke spiller på lag eller sliter med en stol som gir deg vondt i ryggen. I Fink har vi en tillitsbasert utstyrsordning. Det vil si at det ikke er noe budsjett som må brukes opp hvert år, men du får det du trenger av arbeidsutstyr når du måtte trenge det. Si ifra til nærmeste leder, så bestiller han/hun for deg. Du kan også legge ut for mindre ting, også får du det igjen på neste lønning.

Nedenfor ser du eksempler på hva finker tidligere har bestilt av ekstra utstyr:

Ekstern skjerm: LG 27 UK850 W

Pult: Arozzi Arena Gaming Desk

Stol: Svive Phoenix Tier 3 Gamingstol Sort XXL

Ekstra tilbehør: Magic Keyboard og Magic Trackpad

Øvre grense for pult og stol er satt til 7.000 kr. pr. enhet.

Kan jeg kjøpe en ny telefon?

Ny mobiltelefon er begrenset til hvert andre år, ettersom det ikke skjer så stor endring på den fronten fra år til år. Om din telefon blir ødelagt eller stjålet vil vi selvfølgelig skaffe ny.

Kan jeg kjøpe en ny PC/Mac?

Ny PC/Mac er begrenset til hvert femte år, ettersom vi kjøper fullt oppgraderte laptopper som ofte holder seg bra i mange år. Om din laptop blir ødelagt eller stjålet vil vi selvfølgelig skaffe ny.

Lønn og goder

Lønn

I Fink har vi åpen lønn, som vil si at alle i selskapet vet hva de andre tjener. I tillegg slipper du å forhandle på lønnen din. Vi oppjusterer lønnen til alle de ansatte 1. januar hvert år basert på lønnsstatistikk fra bransjen, og vi legger oss en god del høyere enn snittet for bransjen. På den måten passer vi på at lønna holder seg konkurransedyktig og tar også høyde for inflasjon og kronekurs. Hvor mye du får i lønn kommer an på hvor mye erfaring du har og tar utgangspunkt i uteksamineringsåret ditt, som du kan sjekke med lønnskalkulatoren vår. 

Har du jobbet mye før eller under høyere utdanning med relevante oppgaver kan det vurderes å øke antall års erfaring. For eksempel om du har jobbet mye deltid i 2 år kan det vurderes som 1 år ekstra erfaring. På samme måte kan antall års erfaring reduseres om du har hatt et selvvalgt friår eller ikke-relevant erfaring etter endt utdanning. Sykdom og foreldrepermisjon reduserer ikke erfaringstiden etter endt utdanning. Hvis nyutdannede starter i Fink før statistikk har kommet for det uteksamineringsåret de begynner å jobbe så får de den startlønnen og det siste uteksamineringsåret vi har statistikk for. Dermed kan nyutdannede som starter i Fink få litt høyere lønn enn andre med lik erfaring som starter i Fink senere, men dette velges å sees på som en gode for de som starter i Fink rett fra skolebenken.  

Bonus

I tillegg til lønn har vi en bonusordning hvor mye av overskuddet blir delt ut som en bonus til alle ansatte. Vi har alle jobbet for overskuddet, og derfor fordeles det likt uavhengig av stilling eller ansiennitet. Bonus blir vanligvis utbetalt i juli og desember hvert år. Akkurat nå (i 2021) utbetales 34% av overskuddet som bonus, og det vil øke jevnt hvert år de neste 4 årene og i 2025 vil 50% av overskuddet utbetales som bonus.

Vi betaler også 12% feriepenger på toppen av bonusen, så med en bonus på 100 000 kr vil vi også betale 12 000 kr ekstra i feriepenger som blir utbetalt sammen med resten av feriepengene året etter bonus blir utbetalt. Skatt på bonus er som regel 46%.

Bonus siste årene, per ansatt før skatt

2017 - (30% av overskudd)

 • Totalt: 100 000 kr

2018 - (30% av overskudd)

 • Første halvår: 63 000 kr

 • Andre halvår: 55 000 kr

 • Totalt: 118 000 kr

2019 - (30% av overskudd)

 • Første halvår: 69 000 kr

 • Andre halvår: 31 000 kr

 • Totalt: 100 000 kr

2020 - (30% av overskudd)

 • Første halvår: 70 000 kr

 • Andre halvår: 25 000 kr

 • Totalt: 95 000 kr

2021 - (34% av overskudd)

 • Første halvår: 85 000 kr

Goder

I tillegg til lønn og bonus, får man i Fink en rekke andre goder:

 • Inntil 500 kr per måned for internett hjemme

 • Inntil 500 kr per måned for mobilregning

 • Inntil 500 kr per måned for trening (treningssenter, kurs og organisert idrett)

 • Behovsbasert offentlig transport for å komme seg til jobb (f.eks månedskort fra Ruter)

 • Fink sponser hjelm for inntil 1000 kr for de som kommer seg til jobb med egne fremkomstmidler.

 • Om du trenger databriller sponser Fink optikertime og inntil 3000 kr for brilleglass og innfatning

 • 5% innskuddspensjonsordning hos DNB

 • Uføreforsikring og ulykkesforsikring

 • Sykeforsikring, inkludert gratis bruk av KRY-appen

 • Reiseforsikring for deg og din familie

 • Tillitsbasert utstyrsordning

 • Årlig kompetansebudsjett på inntil 100.000 kr

 • Overtidsbetaling 40% og fleksitimeordning

 • Betalt 2 uker permisjon for partner etter fødsel

 • Full lønn under foreldrepermisjon selv om lønnen skulle overstige 6G

 • 1 time betalt ammefri hver arbeidsdag inntil barnet er 20 måneder

 • Betalt velferdspermisjon ved blant annet:

  • Legebesøk, time hos fysioterapeut, psykolog, tannlege, blodgivertime eller lignende (hør med nærmeste leder hvis du skal noe annet og lurer på om det er dekket).

  • Begravelse til nærmeste familie

  • Dødsfall i nærmeste familie

  • 1 flyttedag ved flytting

  • 1 dag fri ved eget giftemål

  • Oppstart for ditt barn i skole og barnehage

Tillegg i lønn for interne roller med ekstra ansvar og arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for 1-4 ansatte: 24 000 kr


 • Personalansvar for 5-10 ansatte: 48 000 kr

 • Fagansvar: 24 000 kr


 • CFO: 60 000 kr


 • CDO: 60 000 kr


 • Verneombud: 12 000 kr


 • SoMe-ansvarlig: 12 000 kr

Skriving av blogginnlegg

For å motivere til å dele kunnskap eksternt får ansatte som skriver blogginnlegg en bonus på 5000kr for hvert blogginnlegg de skriver. Om det er flere forfattere på et innlegg deler de på bonusen.

Lønnskalkulator
Eksamensår
Årslønn*
0
Dette er en lønnsøkning på 0 kr fra i fjor
*Bonus og goder kommer i tillegg

Lønn

I Fink har vi åpen lønn, som vil si at alle i selskapet vet hva de andre tjener. I tillegg slipper du å forhandle på lønnen din. Vi oppjusterer lønnen til alle de ansatte 1. januar hvert år basert på lønnsstatistikk fra bransjen, og vi legger oss en god del høyere enn snittet for bransjen. På den måten passer vi på at lønna holder seg konkurransedyktig og tar også høyde for inflasjon og kronekurs. Hvor mye du får i lønn kommer an på hvor mye erfaring du har og tar utgangspunkt i uteksamineringsåret ditt, som du kan sjekke med lønnskalkulatoren vår. 

Har du jobbet mye før eller under høyere utdanning med relevante oppgaver kan det vurderes å øke antall års erfaring. For eksempel om du har jobbet mye deltid i 2 år kan det vurderes som 1 år ekstra erfaring. På samme måte kan antall års erfaring reduseres om du har hatt et selvvalgt friår eller ikke-relevant erfaring etter endt utdanning. Sykdom og foreldrepermisjon reduserer ikke erfaringstiden etter endt utdanning. Hvis nyutdannede starter i Fink før statistikk har kommet for det uteksamineringsåret de begynner å jobbe så får de den startlønnen og det siste uteksamineringsåret vi har statistikk for. Dermed kan nyutdannede som starter i Fink få litt høyere lønn enn andre med lik erfaring som starter i Fink senere, men dette velges å sees på som en gode for de som starter i Fink rett fra skolebenken.  

Bonus

I tillegg til lønn har vi en bonusordning hvor mye av overskuddet blir delt ut som en bonus til alle ansatte. Vi har alle jobbet for overskuddet, og derfor fordeles det likt uavhengig av stilling eller ansiennitet. Bonus blir vanligvis utbetalt i juli og desember hvert år. Akkurat nå (i 2021) utbetales 34% av overskuddet som bonus, og det vil øke jevnt hvert år de neste 4 årene og i 2025 vil 50% av overskuddet utbetales som bonus.

Vi betaler også 12% feriepenger på toppen av bonusen, så med en bonus på 100 000 kr vil vi også betale 12 000 kr ekstra i feriepenger som blir utbetalt sammen med resten av feriepengene året etter bonus blir utbetalt. Skatt på bonus er som regel 46%.

Bonus siste årene, per ansatt før skatt

2017 - (30% av overskudd)

 • Totalt: 100 000 kr

2018 - (30% av overskudd)

 • Første halvår: 63 000 kr

 • Andre halvår: 55 000 kr

 • Totalt: 118 000 kr

2019 - (30% av overskudd)

 • Første halvår: 69 000 kr

 • Andre halvår: 31 000 kr

 • Totalt: 100 000 kr

2020 - (30% av overskudd)

 • Første halvår: 70 000 kr

 • Andre halvår: 25 000 kr

 • Totalt: 95 000 kr

2021 - (34% av overskudd)

 • Første halvår: 85 000 kr

Goder

I tillegg til lønn og bonus, får man i Fink en rekke andre goder:

 • Inntil 500 kr per måned for internett hjemme

 • Inntil 500 kr per måned for mobilregning

 • Inntil 500 kr per måned for trening (treningssenter, kurs og organisert idrett)

 • Behovsbasert offentlig transport for å komme seg til jobb (f.eks månedskort fra Ruter)

 • Fink sponser hjelm for inntil 1000 kr for de som kommer seg til jobb med egne fremkomstmidler.

 • Om du trenger databriller sponser Fink optikertime og inntil 3000 kr for brilleglass og innfatning

 • 5% innskuddspensjonsordning hos DNB

 • Uføreforsikring og ulykkesforsikring

 • Sykeforsikring, inkludert gratis bruk av KRY-appen

 • Reiseforsikring for deg og din familie

 • Tillitsbasert utstyrsordning

 • Årlig kompetansebudsjett på inntil 100.000 kr

 • Overtidsbetaling 40% og fleksitimeordning

 • Betalt 2 uker permisjon for partner etter fødsel

 • Full lønn under foreldrepermisjon selv om lønnen skulle overstige 6G

 • 1 time betalt ammefri hver arbeidsdag inntil barnet er 20 måneder

 • Betalt velferdspermisjon ved blant annet:

  • Legebesøk, time hos fysioterapeut, psykolog, tannlege, blodgivertime eller lignende (hør med nærmeste leder hvis du skal noe annet og lurer på om det er dekket).

  • Begravelse til nærmeste familie

  • Dødsfall i nærmeste familie

  • 1 flyttedag ved flytting

  • 1 dag fri ved eget giftemål

  • Oppstart for ditt barn i skole og barnehage

Tillegg i lønn for interne roller med ekstra ansvar og arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for 1-4 ansatte: 24 000 kr


 • Personalansvar for 5-10 ansatte: 48 000 kr

 • Fagansvar: 24 000 kr


 • CFO: 60 000 kr


 • CDO: 60 000 kr


 • Verneombud: 12 000 kr


 • SoMe-ansvarlig: 12 000 kr

Skriving av blogginnlegg

For å motivere til å dele kunnskap eksternt får ansatte som skriver blogginnlegg en bonus på 5000kr for hvert blogginnlegg de skriver. Om det er flere forfattere på et innlegg deler de på bonusen.

Oppdrag

Hvordan får jeg oppdrag?

Våre konsulenter jobber stort sett ute hos kundene våre. For å få et oppdrag må du først bli valgt av en kunde til å jobbe for dem. Dette skjer som regel ved at våre selgere finner et relevant oppdrag til deg og sender CVen din til den aktuelle kunden. Hvis kunden synes CVen din virker spennende så blir du kalt inn til intervju. Om det er en god match så vil kunden tilby deg oppdraget. Sammen med din nærmeste leder finner du gjennom denne prosessen ut om dette er et aktuelt oppdrag for deg.

Hvordan får jeg oppdrag?

Våre konsulenter jobber stort sett ute hos kundene våre. For å få et oppdrag må du først bli valgt av en kunde til å jobbe for dem. Dette skjer som regel ved at våre selgere finner et relevant oppdrag til deg og sender CVen din til den aktuelle kunden. Hvis kunden synes CVen din virker spennende så blir du kalt inn til intervju. Om det er en god match så vil kunden tilby deg oppdraget. Sammen med din nærmeste leder finner du gjennom denne prosessen ut om dette er et aktuelt oppdrag for deg.

Arbeidstid og arbeidssted

Den normale arbeidstiden i Fink er 7,5 timer hver dag. Vi har ingen bestemt kjernetid, men tilpasser oss kunden sin arbeidstid.

Vi jobber vanligvis ute hos kunden, men har du fra tid til annen behov for å jobbe hjemmefra eller ønsker å jobbe fra kontoret vårt, så går det fint så lenge kunden syns det er greit.

Alle kundene våre holder i dag til innenfor eller nærme Oslo, og slik vil det nok mest sannsynligvis være i fremtiden også. Du skal slippe å måtte reise over land og strand for å komme fram til jobb, ved mindre det er noe du ønsker selv da.

Overtid

God balanse mellom jobb og fritid er viktig for oss, men dukker det opp et behov for å sitte lenger på jobb noen dager så skal du i hvert fall bli kompensert for det. Derfor har vi en overtidsordning hvor de ansatte skal få noe igjen for det hvis det skjer at de må sitte litt lenger en dag. En overtidstime i Fink er verdt 140% av din vanlige timelønn eller 200% i helg og helligdager, som vil si at du får 1 time inn på fleksitimekontoen din og i tillegg får 40%/100% ekstra betalt for den timen på neste lønning.

Du kan selv velge om du vil ha den overtidstimen du har jobbet utbetalt eller avspasert fra fleksikontoen din.

Den normale arbeidstiden i Fink er 7,5 timer hver dag. Vi har ingen bestemt kjernetid, men tilpasser oss kunden sin arbeidstid.

Vi jobber vanligvis ute hos kunden, men har du fra tid til annen behov for å jobbe hjemmefra eller ønsker å jobbe fra kontoret vårt, så går det fint så lenge kunden syns det er greit.

Alle kundene våre holder i dag til innenfor eller nærme Oslo, og slik vil det nok mest sannsynligvis være i fremtiden også. Du skal slippe å måtte reise over land og strand for å komme fram til jobb, ved mindre det er noe du ønsker selv da.

Overtid

God balanse mellom jobb og fritid er viktig for oss, men dukker det opp et behov for å sitte lenger på jobb noen dager så skal du i hvert fall bli kompensert for det. Derfor har vi en overtidsordning hvor de ansatte skal få noe igjen for det hvis det skjer at de må sitte litt lenger en dag. En overtidstime i Fink er verdt 140% av din vanlige timelønn eller 200% i helg og helligdager, som vil si at du får 1 time inn på fleksitimekontoen din og i tillegg får 40%/100% ekstra betalt for den timen på neste lønning.

Du kan selv velge om du vil ha den overtidstimen du har jobbet utbetalt eller avspasert fra fleksikontoen din.

Ferie og feriepenger

Vi i Fink liker jobben vår, men vi er også like mye glad i ferie. Hvor vi kan være sammen med familien, reise eller bare slappe av og drive med hobbyene våre.

Derfor har Fink 6 uker (30 dager) lønnet ferie.

Ferie

Det oppfordres til å ta ut ferie i jul og påske, da det er viktig for oss at man har kvalitetstid med sine nære og kjære.

Alle arbeidstakere har plikt til å bruke opp den lovpålagte ferien som er 4 uker. Hvis det er mer til overs vil dette bli overført til neste år. Om noe mystisk skulle skje med overføringen, ta kontakt med Thomas.

Feriepenger

Feriepengene blir utbetalt i juni og bygger på den oppsparte feriepengepotten du har opparbeidet deg fra året før. Det betyr ikke at du må ta ferie i juni, men du blir trukket for ferien denne måneden. Det er viktig å presisere at ved første arbeidsår i Fink så får du ikke utbetalt feriepenger i juni, det er veldig viktig at du sparer på feriepengene du fikk fra forrige arbeidsgiver. Om du ønsker en annen ordning, ta kontakt med Thomas.

Vi liker ferie!

Vi i Fink liker jobben vår, men vi er også like mye glad i ferie. Hvor vi kan være sammen med familien, reise eller bare slappe av og drive med hobbyene våre.

Derfor har Fink 6 uker (30 dager) lønnet ferie.

Ferie

Det oppfordres til å ta ut ferie i jul og påske, da det er viktig for oss at man har kvalitetstid med sine nære og kjære.

Alle arbeidstakere har plikt til å bruke opp den lovpålagte ferien som er 4 uker. Hvis det er mer til overs vil dette bli overført til neste år. Om noe mystisk skulle skje med overføringen, ta kontakt med Thomas.

Feriepenger

Feriepengene blir utbetalt i juni og bygger på den oppsparte feriepengepotten du har opparbeidet deg fra året før. Det betyr ikke at du må ta ferie i juni, men du blir trukket for ferien denne måneden. Det er viktig å presisere at ved første arbeidsår i Fink så får du ikke utbetalt feriepenger i juni, det er veldig viktig at du sparer på feriepengene du fikk fra forrige arbeidsgiver. Om du ønsker en annen ordning, ta kontakt med Thomas.

Barn og Fink

Har du en liten mini-Fink på vei eller har barn allerede? Her har vi samlet alt du trenger å vite om barn (bare relatert til Fink da, har du andre spørsmål rundt det å få barn anbefaler vi andre kilder).

Gravid

Når du er gravid har du rett på betalt fri i forbindelse med svangerskapskontroller.

Fødsel

I forbindelse med fødsel får far eller medmor to uker lønnet permisjon for å hjelpe til hjemme.

Permisjon

Når du tar ut foreldrepermisjonen din dekker Fink mellomlegget mellom det du får fra NAV og opp til lønna du får fra oss, og dekker feriepengeopptjening for perioden. Fink betaler ut lønnen som vanlig. Forskjellige familier har forskjellige behov rundt det å ta ut permisjon, snakk med Thomas for å avtale hvordan og når din permisjon blir. Det anbefales å sette seg inn i regelverket for foreldrepermisjon, og NAV sine retningslinjer og frister.

Ammefri

Du har krav på 1 time ammefri per dag i inntil 20 måneder.

Hjemme med sykt barn

I Fink har du rett til :

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn under 12 år

 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har mer enn to barn under 12 år

Retten gjelder ut det kalenderåret barna fyller 12 år.

Du kan også ha rett til flere dager hvis: Du er alene om omsorgen, eller har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 18 år, eller den andre foreldren er ufør i 6 mnd og ikke i stand til å ta seg av barnet.

Du har rett til å være hjemme med sykt barn når:

 • Du ikke kan gå på jobb fordi barnet er sykt

 • Den som passer barnet er syk, for eksempel en dagmamma eller en forelder som ikke er i jobb

 • Den som passer barnet må følge et annet barn til utredning eller innleggelse

 • Barnet må til lege eller liknende selv om barnet ikke er sykt den aktuelle dagen.

Vær obs på at det er noen regler for når du ikke har rett til omsorgsdager fra arbeidsgiver. I disse tilfellene kan man ofte søke NAV direkte om penger isteden.

Trenger barnet ditt omsorg og pleie over tid, og ikke bare enkelte dager kan du søke om pleiepenger hos NAV.

Når du må være hjemme med sykt barn skal du si ifra til både kunden og din nærmeste leder.

Barnehagetilvenning

Ved barnehagetilvenning har vi i utgangspunktet satt av 3 dager. Dersom barnet trenger mer tid er det fleksibelt.

Har du en liten mini-Fink på vei eller har barn allerede? Her har vi samlet alt du trenger å vite om barn (bare relatert til Fink da, har du andre spørsmål rundt det å få barn anbefaler vi andre kilder).

Gravid

Når du er gravid har du rett på betalt fri i forbindelse med svangerskapskontroller.

Fødsel

I forbindelse med fødsel får far eller medmor to uker lønnet permisjon for å hjelpe til hjemme.

Permisjon

Når du tar ut foreldrepermisjonen din dekker Fink mellomlegget mellom det du får fra NAV og opp til lønna du får fra oss, og dekker feriepengeopptjening for perioden. Fink betaler ut lønnen som vanlig. Forskjellige familier har forskjellige behov rundt det å ta ut permisjon, snakk med Thomas for å avtale hvordan og når din permisjon blir. Det anbefales å sette seg inn i regelverket for foreldrepermisjon, og NAV sine retningslinjer og frister.

Ammefri

Du har krav på 1 time ammefri per dag i inntil 20 måneder.

Hjemme med sykt barn

I Fink har du rett til :

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn under 12 år

 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har mer enn to barn under 12 år

Retten gjelder ut det kalenderåret barna fyller 12 år.

Du kan også ha rett til flere dager hvis: Du er alene om omsorgen, eller har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 18 år, eller den andre foreldren er ufør i 6 mnd og ikke i stand til å ta seg av barnet.

Du har rett til å være hjemme med sykt barn når:

 • Du ikke kan gå på jobb fordi barnet er sykt

 • Den som passer barnet er syk, for eksempel en dagmamma eller en forelder som ikke er i jobb

 • Den som passer barnet må følge et annet barn til utredning eller innleggelse

 • Barnet må til lege eller liknende selv om barnet ikke er sykt den aktuelle dagen.

Vær obs på at det er noen regler for når du ikke har rett til omsorgsdager fra arbeidsgiver. I disse tilfellene kan man ofte søke NAV direkte om penger isteden.

Trenger barnet ditt omsorg og pleie over tid, og ikke bare enkelte dager kan du søke om pleiepenger hos NAV.

Når du må være hjemme med sykt barn skal du si ifra til både kunden og din nærmeste leder.

Barnehagetilvenning

Ved barnehagetilvenning har vi i utgangspunktet satt av 3 dager. Dersom barnet trenger mer tid er det fleksibelt.

Sykdom og fravær

Når du trenger å være borte fra jobb

Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv-avtale), som er en avtale for å få til et mer inkluderende arbeidsliv. IA-avtalen skal være med på å skape et arbeidsliv med plass til alle. Dette skal gjøres gjennom å jobbe mot å:

 • Redusere sykefraværsprosenten med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

  • Fink har et veldig lavt sykefravær, og det er et mål i seg selv å opprettholde dette.

 • Redusere frafallet fra arbeidslivet.

Vi tar derfor i bruk de verktøyene som er gjort tilgjengelig for en IA-bedrift.

Sykdom

I Fink har vi mulighet for utvidet egenmelding. Utvidet egenmelding er en tillitsbasert ordning hvor arbeidsgiver tillater den ansatte å ta ut egenmeldinger over lengre tid enn det som er minimums-bestemt i folketrygdeloven.

 • Du kan ta ut inntil 7 hele kalenderdager på rad og maks 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Husk på å gi beskjed til nærmeste leder og kunden hvis du er borte pga. sykdom.

Ordningen har noen forbehold:

 • Du må ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding.

 • Man kan bare ta ut egenmelding ved fravær over en hel dag. Man kan ikke gå hjem fra jobb og ta ut egenmelding den dagen. Man må bruke avspasering eller en annen ordning. Hør med Thomas om hva som er mulig.

 • De 7 dagene strekker seg også over helger. Det vil si at hvis du er syk på torsdag og fredag + mandag uken etter, teller dette som 5 sammenhengende dager, og du kan bare ta ut egenmelding to dager til før 7 dager på rad-grensen er nådd.

Som nevnt er dette en tillitbasert ordning og arbeidsgiver har rett til å frata den ansatte retten til å benytte seg av ordningen ved mistanke om misbruk.

Legetime eller lignende

Legetime eller lignende som for eksempel fysioterapi eller psykologtimer er regnet som godkjent fravær fra jobb. Det samme gjelder for blodgivning.

Annet fravær

Ved begravelse eller dødsfall utgis det kort velferdspermisjon. Du har krav på 1 dag fri ved eget giftemål og ved flytting. Det kan også være flere ting som går under velferdspermisjon som ikke er på listen, hvis du er i tvil hør med nærmeste leder.

Føring av fravær

Det står mer under Timeføring, men kort fortalt så føres det som velferdspermisjon.

Når du trenger å være borte fra jobb

Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv-avtale), som er en avtale for å få til et mer inkluderende arbeidsliv. IA-avtalen skal være med på å skape et arbeidsliv med plass til alle. Dette skal gjøres gjennom å jobbe mot å:

 • Redusere sykefraværsprosenten med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

  • Fink har et veldig lavt sykefravær, og det er et mål i seg selv å opprettholde dette.

 • Redusere frafallet fra arbeidslivet.

Vi tar derfor i bruk de verktøyene som er gjort tilgjengelig for en IA-bedrift.

Sykdom

I Fink har vi mulighet for utvidet egenmelding. Utvidet egenmelding er en tillitsbasert ordning hvor arbeidsgiver tillater den ansatte å ta ut egenmeldinger over lengre tid enn det som er minimums-bestemt i folketrygdeloven.

 • Du kan ta ut inntil 7 hele kalenderdager på rad og maks 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Husk på å gi beskjed til nærmeste leder og kunden hvis du er borte pga. sykdom.

Ordningen har noen forbehold:

 • Du må ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding.

 • Man kan bare ta ut egenmelding ved fravær over en hel dag. Man kan ikke gå hjem fra jobb og ta ut egenmelding den dagen. Man må bruke avspasering eller en annen ordning. Hør med Thomas om hva som er mulig.

 • De 7 dagene strekker seg også over helger. Det vil si at hvis du er syk på torsdag og fredag + mandag uken etter, teller dette som 5 sammenhengende dager, og du kan bare ta ut egenmelding to dager til før 7 dager på rad-grensen er nådd.

Som nevnt er dette en tillitbasert ordning og arbeidsgiver har rett til å frata den ansatte retten til å benytte seg av ordningen ved mistanke om misbruk.

Legetime eller lignende

Legetime eller lignende som for eksempel fysioterapi eller psykologtimer er regnet som godkjent fravær fra jobb. Det samme gjelder for blodgivning.

Annet fravær

Ved begravelse eller dødsfall utgis det kort velferdspermisjon. Du har krav på 1 dag fri ved eget giftemål og ved flytting. Det kan også være flere ting som går under velferdspermisjon som ikke er på listen, hvis du er i tvil hør med nærmeste leder.

Føring av fravær

Det står mer under Timeføring, men kort fortalt så føres det som velferdspermisjon.

Hygge

Forskning viser at folka i Fink velger å jobbe i Fink på grunn av folka, så vi liker å ha det hyggelig sammen! Vi sørger for mange anledninger til å treffes selv om vi jobber hos forskjellige kunder, enten det er middag på en fin restaurant, uformell etter-jobb pils, morgentrim eller fredagsfrokost. Dette styrer vi helt selv og har man lyst til å invitere til noe så er det bare å gjøre det.

Fink har også fagdager en gang i blant hvor alle møtes og jobber sammen eller lærer nye ting. For eksempel har vi jobbet på hobbyprosjekter sammen og hatt workshops i presentasjonsteknikk og tegning.

Forskning viser at folka i Fink velger å jobbe i Fink på grunn av folka, så vi liker å ha det hyggelig sammen! Vi sørger for mange anledninger til å treffes selv om vi jobber hos forskjellige kunder, enten det er middag på en fin restaurant, uformell etter-jobb pils, morgentrim eller fredagsfrokost. Dette styrer vi helt selv og har man lyst til å invitere til noe så er det bare å gjøre det.

Fink har også fagdager en gang i blant hvor alle møtes og jobber sammen eller lærer nye ting. For eksempel har vi jobbet på hobbyprosjekter sammen og hatt workshops i presentasjonsteknikk og tegning.

Ny i Fink

For deg som er ny i Fink kan dette være nyttig å lese.

Fadderordningen

Som nyansatt får du tildelt en Fink som har jobbet hos oss en stund som din "fadder". Han skal hjelpe deg med alt du lurer på. Husk at ingen spørsmål er for dumme!

Her er en oversikt over hva en fadder bør ta deg igjennom.

Tillitsbasert utstyrsordning

Som nyansatt føler du kanskje at du ikke har opparbeidet deg "rett" på alt du ønsker deg av utstyr. Og at du bryter den tillitsbaserte utstyrsordningen ved å f.eks ønske deg en laptop som er hakket bedre enn hva du føler at du kunne klart deg med. Eller å bestille to skjermer? Trenger jeg egentlig et eksternt tastatur?

Sånn vil vi ikke at du skal tenke. Bestill det du ønsker deg av utstyr som vil hjelpe deg i dine arbeidsoppgaver og gjøre arbeidsdagen din bedre. Du skal ha laptopen i noen år, så det er dumt å kjøpe en dårligere variant som vil gi deg problemer. En god fliselegger klarer ikke å gjøre en god jobb ved og bare bruke en hammer og meisel. Han trenger presisjonsverktøy for å kutte fliser og gjøre en god jobb. Det samme gjør vi! Hvis vi har gode arbeidsverktøy som vi er fornøyd med så blir også arbeidsdagen mer morsom, og vi tror det bidrar til et bedre resultat for våre kunder.

Så bestill det du ønsker deg og trenger i jobben. Husk at du ikke bestille alt på en gang. Er du usikker på hva du trenger eller hvordan du liker å jobbe ute hos kunden så er det ikke noe problem å bestille mer senere. Les forøvrig mer om utstyrsordningen her.

Ferie før du har jobbet et år

Du har rett på ferie også før du har jobbet et helt år. Hør med nærmeste leder hvis du lurer på når og hvor mye av ferie du kan ta ut. Det er arbeidstakeren sin plikt til å ta ut ferie så dette må du passe litt på selv. Les mer om ferie her.

Introduksjon til Fink-slacken 

Dette er en liten oversikt over de mest aktive kanalene og hva som skjer i dem, delt inn i kategorier. Vi har også andre litt mer nisjete grupper, som for eksempel klokker og 3d-printing. Disse kan du finne ved å trykke på browse channels i more menyen på slack. 

🔒 = du må bli invitert inn for å bli med. 

Hovedkanalene 

Nyheter og annonseringer  

 • #general - Introduksjonskanal, bursdagskanal, andre ting andre i Fink burde vite om-kanal som ikke passer andre steder. 

 • #aksjonærinfo - Informasjonskanal til aksjonærene i Fink. 

 • 🔒salg-og-sånn - Oppdateringer om hva som skjer i Fink når det kommer til nyansettelser, nye kunder og oppdrag. 

 • #finkekvitter - Dette er skrytekanalen, her skryter man av ting man selv eller andre i Fink har jobbet på 

 • #kompetanse - kanalen for kompetansedeling, her deles kurs, konferanser og annet relatert til kompetanseheving. 

 • #finkenytt - Finkenytt startet som en kanal med nyheter i Fink, men nå er det en kanal for nyheter om fuglen Fink.  

Interne ting hvor man kan bidra  

 • #instafink - Her deler vi innhold til sosiale medier og diskutere ting som har med dette å gjøre. Har du gjort noe kult i oppdraget eller hyggelig med medfinker, ta bilde eller video og sleng det inn i denne kanalen. 

 • #nettside - Kanalen for alt som har med fink.no å gjøre 

 • #personalhåndbok - Her diskuterer vi forbedringer og endringer som gjøres på personalhåndboka. Har du noen innspill eller vil være med å bidra, er det bare å slenge seg med! 

 • #nyttkontor - Nyheter og oppdateringer om vårt nye kontor på Youngstorget 

 • #rekruttering - Alt som går på rekruttering, sommerjobb, studentarrangementer etc 

Designrelatert

 • #design - Dette er kanalen for diskusjon og inspirasjon og alt som har med design å gjøre. Det er endel ranting og andre ting. 

 • 🔒fagligpåfyll - En kanal for design, der vi deler det som rører seg av aktuelle konferanser, frokostseminarer og foredrag.

 • 🔒ux_osl - Internkanalen til designerne 

Utviklerrelatert

 • #development - En kanal for alle utviklere i Fink

 • #android - En kanal for de som er interessert i android utvikling

 • #ios - En kanal for de som er interessert i iOS utvikling

 • #faggruppe-mobil - En kanal for mobilutviklere og info for de som ønsker å være med i faggruppen

 • #webdeveloper - En kanal for utviklere som er interessert i webutvikling, backendutvikling og/eller fullstack utvikling. Her planlegges også faggruppemøter for disse interessene.

 • #funksjonell-programmering - En kanal for de som liker å lære mer om funksjonell programmering

 • #vim - Kanal for de som ønsker å prate om vim

Her koser vi oss  

 • #sosialt - Kanalen for alle sosiale aktiviteter, alt fra frokoster, middager til uformelle fredagsøl 

 • #random - Mye memes og random nyheter. Alt fra NASA til feilbestillinger av kjøttboller  

 • #bokfinken - Bokklubben til Fink, her leses det og diskuteres 

 • #børsfinken - Diskusjoner om investeringer og markedet. Alt fra Wallstreet bets til trygg pensjonssparing og fond. 

 • #finkine - Kanalen for alle de flotte damene i Fink - her planlegger vi sosiale samlinger og andre jenter-i-tech happenings.

Aktiviteter 

 • #dataspillerne - Gamingkanalen 

 • #fortnite - For de som liker å spille Fortnite sammen 

 • #fpl - For de som er med i Fantasy Premier League 

 • #mosjonistene - Treningsrelaterte Fink-ting som løpegruppe, buldregruppe etc. 

 • #golf - Gruppa for golferne 

For deg som er ny i Fink kan dette være nyttig å lese.

Fadderordningen

Som nyansatt får du tildelt en Fink som har jobbet hos oss en stund som din "fadder". Han skal hjelpe deg med alt du lurer på. Husk at ingen spørsmål er for dumme!

Her er en oversikt over hva en fadder bør ta deg igjennom.

Tillitsbasert utstyrsordning

Som nyansatt føler du kanskje at du ikke har opparbeidet deg "rett" på alt du ønsker deg av utstyr. Og at du bryter den tillitsbaserte utstyrsordningen ved å f.eks ønske deg en laptop som er hakket bedre enn hva du føler at du kunne klart deg med. Eller å bestille to skjermer? Trenger jeg egentlig et eksternt tastatur?

Sånn vil vi ikke at du skal tenke. Bestill det du ønsker deg av utstyr som vil hjelpe deg i dine arbeidsoppgaver og gjøre arbeidsdagen din bedre. Du skal ha laptopen i noen år, så det er dumt å kjøpe en dårligere variant som vil gi deg problemer. En god fliselegger klarer ikke å gjøre en god jobb ved og bare bruke en hammer og meisel. Han trenger presisjonsverktøy for å kutte fliser og gjøre en god jobb. Det samme gjør vi! Hvis vi har gode arbeidsverktøy som vi er fornøyd med så blir også arbeidsdagen mer morsom, og vi tror det bidrar til et bedre resultat for våre kunder.

Så bestill det du ønsker deg og trenger i jobben. Husk at du ikke bestille alt på en gang. Er du usikker på hva du trenger eller hvordan du liker å jobbe ute hos kunden så er det ikke noe problem å bestille mer senere. Les forøvrig mer om utstyrsordningen her.

Ferie før du har jobbet et år

Du har rett på ferie også før du har jobbet et helt år. Hør med nærmeste leder hvis du lurer på når og hvor mye av ferie du kan ta ut. Det er arbeidstakeren sin plikt til å ta ut ferie så dette må du passe litt på selv. Les mer om ferie her.

Introduksjon til Fink-slacken 

Dette er en liten oversikt over de mest aktive kanalene og hva som skjer i dem, delt inn i kategorier. Vi har også andre litt mer nisjete grupper, som for eksempel klokker og 3d-printing. Disse kan du finne ved å trykke på browse channels i more menyen på slack. 

🔒 = du må bli invitert inn for å bli med. 

Hovedkanalene 

Nyheter og annonseringer  

 • #general - Introduksjonskanal, bursdagskanal, andre ting andre i Fink burde vite om-kanal som ikke passer andre steder. 

 • #aksjonærinfo - Informasjonskanal til aksjonærene i Fink. 

 • 🔒salg-og-sånn - Oppdateringer om hva som skjer i Fink når det kommer til nyansettelser, nye kunder og oppdrag. 

 • #finkekvitter - Dette er skrytekanalen, her skryter man av ting man selv eller andre i Fink har jobbet på 

 • #kompetanse - kanalen for kompetansedeling, her deles kurs, konferanser og annet relatert til kompetanseheving. 

 • #finkenytt - Finkenytt startet som en kanal med nyheter i Fink, men nå er det en kanal for nyheter om fuglen Fink.  

Interne ting hvor man kan bidra  

 • #instafink - Her deler vi innhold til sosiale medier og diskutere ting som har med dette å gjøre. Har du gjort noe kult i oppdraget eller hyggelig med medfinker, ta bilde eller video og sleng det inn i denne kanalen. 

 • #nettside - Kanalen for alt som har med fink.no å gjøre 

 • #personalhåndbok - Her diskuterer vi forbedringer og endringer som gjøres på personalhåndboka. Har du noen innspill eller vil være med å bidra, er det bare å slenge seg med! 

 • #nyttkontor - Nyheter og oppdateringer om vårt nye kontor på Youngstorget 

 • #rekruttering - Alt som går på rekruttering, sommerjobb, studentarrangementer etc 

Designrelatert

 • #design - Dette er kanalen for diskusjon og inspirasjon og alt som har med design å gjøre. Det er endel ranting og andre ting. 

 • 🔒fagligpåfyll - En kanal for design, der vi deler det som rører seg av aktuelle konferanser, frokostseminarer og foredrag.

 • 🔒ux_osl - Internkanalen til designerne 

Utviklerrelatert

 • #development - En kanal for alle utviklere i Fink

 • #android - En kanal for de som er interessert i android utvikling

 • #ios - En kanal for de som er interessert i iOS utvikling

 • #faggruppe-mobil - En kanal for mobilutviklere og info for de som ønsker å være med i faggruppen

 • #webdeveloper - En kanal for utviklere som er interessert i webutvikling, backendutvikling og/eller fullstack utvikling. Her planlegges også faggruppemøter for disse interessene.

 • #funksjonell-programmering - En kanal for de som liker å lære mer om funksjonell programmering

 • #vim - Kanal for de som ønsker å prate om vim

Her koser vi oss  

 • #sosialt - Kanalen for alle sosiale aktiviteter, alt fra frokoster, middager til uformelle fredagsøl 

 • #random - Mye memes og random nyheter. Alt fra NASA til feilbestillinger av kjøttboller  

 • #bokfinken - Bokklubben til Fink, her leses det og diskuteres 

 • #børsfinken - Diskusjoner om investeringer og markedet. Alt fra Wallstreet bets til trygg pensjonssparing og fond. 

 • #finkine - Kanalen for alle de flotte damene i Fink - her planlegger vi sosiale samlinger og andre jenter-i-tech happenings.

Aktiviteter 

 • #dataspillerne - Gamingkanalen 

 • #fortnite - For de som liker å spille Fortnite sammen 

 • #fpl - For de som er med i Fantasy Premier League 

 • #mosjonistene - Treningsrelaterte Fink-ting som løpegruppe, buldregruppe etc. 

 • #golf - Gruppa for golferne 

Veldedighet og Open Source

Veldedighet

Fink setter hvert år av 150.000 kr til veldedige formål eller prosjekter som har en positiv påvirkning på samfunnet. Hvert år samles en liten gruppe for å bestemme hvilke formål Fink skal donere til.

2020 - Budsjettet vi har til veldedighet har i år blitt brukt til både design og koding for å lage en nettside for Bandy mot kreft.

2019 - Norsk Luftambulanse: 20.000 kr, Kreftforening – Julestjerne for forsking: 35.000 kr, Gi effektivt: 20.000 kr, Fremtiden i våre hender: 15.000 kr, Plan: 10.000 kr, Nepal earthquake recovery: 10.000 kr, Benjamin Lies Minnefond: 20.000 kr

Open Source

Fink setter hvert år av 50.000 kr til å støtte Open Source prosjekter, konferanser og andre relevante tjenester eller arrangementer innen tech og design. Hvert år samles en liten gruppe for å bestemme hvilke prosjekter Fink skal støtte.

2021 - Orta Therox: $50

2020 - Sanctuary.js: $2400, FLL Gymlærerne: 3000 kr

Veldedighet

Fink setter hvert år av 150.000 kr til veldedige formål eller prosjekter som har en positiv påvirkning på samfunnet. Hvert år samles en liten gruppe for å bestemme hvilke formål Fink skal donere til.

2020 - Budsjettet vi har til veldedighet har i år blitt brukt til både design og koding for å lage en nettside for Bandy mot kreft.

2019 - Norsk Luftambulanse: 20.000 kr, Kreftforening – Julestjerne for forsking: 35.000 kr, Gi effektivt: 20.000 kr, Fremtiden i våre hender: 15.000 kr, Plan: 10.000 kr, Nepal earthquake recovery: 10.000 kr, Benjamin Lies Minnefond: 20.000 kr

Open Source

Fink setter hvert år av 50.000 kr til å støtte Open Source prosjekter, konferanser og andre relevante tjenester eller arrangementer innen tech og design. Hvert år samles en liten gruppe for å bestemme hvilke prosjekter Fink skal støtte.

2021 - Orta Therox: $50

2020 - Sanctuary.js: $2400, FLL Gymlærerne: 3000 kr

Ansettelsesprosessen

Vi ser alltid etter flinke og trivelige folk. Hvis du har likt hva du har sett her og vil være med å seile Fink-skuta inn i framtiden så ta kontakt med daglig leder Thomas Halmø eller på jobb@fink.no. Du kan også lese mer på jobb-sidene våre.

Ansettelsesprosessen i Fink pleier å se sånn ut for henholdsvis utviklere og designere:

Som utvikler er det først et møte med daglig leder som prater litt om hva Fink er, og blir litt bedre kjent med deg. Hvis dette klaffer vil du bli kalt inn til et teknisk intervju hvor du møter to av våre ansatte og sammen løser en oppgave. Dette gjør vi for å få et lite innblikk i hvordan du tenker og jobber sammen med andre.

Er du designer vil første møte være med Christian Nordvik som er leder for designerne. Det kan være i form av en uformell prat over en kaffe eller per telefon. Videre gjennomføres det et intervju med to fra designgruppen. I forkant av intervjuet vil du få utdelt en case. Løsningen presenterer du i løpet av intervjuet. Hvis det viser seg at vi er en match vil siste steg i ansettelsesprosessen være et møte med vår daglig leder. 

Vi ser alltid etter flinke og trivelige folk. Hvis du har likt hva du har sett her og vil være med å seile Fink-skuta inn i framtiden så ta kontakt med daglig leder Thomas Halmø eller på jobb@fink.no. Du kan også lese mer på jobb-sidene våre.

Ansettelsesprosessen i Fink pleier å se sånn ut for henholdsvis utviklere og designere:

Som utvikler er det først et møte med daglig leder som prater litt om hva Fink er, og blir litt bedre kjent med deg. Hvis dette klaffer vil du bli kalt inn til et teknisk intervju hvor du møter to av våre ansatte og sammen løser en oppgave. Dette gjør vi for å få et lite innblikk i hvordan du tenker og jobber sammen med andre.

Er du designer vil første møte være med Christian Nordvik som er leder for designerne. Det kan være i form av en uformell prat over en kaffe eller per telefon. Videre gjennomføres det et intervju med to fra designgruppen. I forkant av intervjuet vil du få utdelt en case. Løsningen presenterer du i løpet av intervjuet. Hvis det viser seg at vi er en match vil siste steg i ansettelsesprosessen være et møte med vår daglig leder.