Finks Håndbok

Sist oppdatert: 28 November 2023

Velkommen til håndboken vår! Her kan du lese litt om oss og hvordan vi gjør ting. Denne håndboken er både for oss som jobber i Fink (logg inn her) og for deg som har snublet innom og er nysgjerrig.

Håndboka er et levende dokument som alle ansatte skal ha eierskap til. Ingen spørsmål eller ønskede endringer er dumme, så fyr løs.

Hvis du ikke er en Fink enda og denne håndboken faller i smak må du gjerne sjekke ut jobbsiden vår.

Et hyggelig konsulentselskap

Hos oss finner du en gjeng nerder som elsker det vi gjør. Fink er laget av de ansatte, for de ansatte. Vi ønsker å lage verdens beste arbeidsplass, og det gjør vi ved å sette menneskene i fokus. I Fink får du spennende oppdrag, god lønn og goder, og du får være med å forme selskapet. Dessuten går overskuddet tilbake til de ansatte, og bonus blir fordelt likt ut mellom alle ansatte uavhengig av stillingstittel eller hvor lenge du har jobbet i Fink. Det skal være hyggelig å jobbe Fink.

Iskrem

Hos oss finner du en gjeng nerder som elsker det vi gjør. Fink er laget av de ansatte, for de ansatte. Vi ønsker å lage verdens beste arbeidsplass, og det gjør vi ved å sette menneskene i fokus. I Fink får du spennende oppdrag, god lønn og goder, og du får være med å forme selskapet. Dessuten går overskuddet tilbake til de ansatte, og bonus blir fordelt likt ut mellom alle ansatte uavhengig av stillingstittel eller hvor lenge du har jobbet i Fink. Det skal være hyggelig å jobbe Fink.

Lønn og goder

Det lønner seg å betale folk det de fortjener, derfor har vi i Fink over gjennomsnittet gode og rettferdige betingelser. Vi er også helt åpen om hva vi tilbyr.

Lønn

I Fink har vi åpen lønn, som vil si at alle i selskapet vet hva de andre tjener. Du slipper også å forhandle på lønnen din. Vi oppjusterer lønnen din 1. januar hvert år basert på lønnsstatistikk fra bransjen, og vi legger oss en god del høyere enn snittet for bransjen. På den måten passer vi på at lønna holder seg konkurransedyktig og tar også høyde for inflasjon og kronekurs. Hvor mye du får i lønn kommer an på hvor mye erfaring du har og tar utgangspunkt i uteksamineringsåret ditt, som du kan sjekke med lønnskalkulatoren vår. 

Har du jobbet mye før eller under høyere utdanning med relevante oppgaver kan det telle mot antall års erfaring. For eksempel om du har jobbet deltid i 2 år kan det vurderes som 1 år ekstra erfaring. På samme måte kan antall års erfaring reduseres dersom du har hatt et selvvalgt friår eller ikke-relevant erfaring etter endt utdanning. Sykdom og foreldrepermisjon reduserer ikke erfaringstiden etter endt utdanning. Hvis du er nyutdannet og starter i Fink før statistikk har kommet for uteksamineringsåret ditt får du startlønnen for det siste uteksamineringsåret vi har statistikk for. Nyutdannede som starter i Fink får derfor litt høyere lønn enn andre med lik erfaring som starter i Fink senere, det blir som et ekstra gode for de som starter i Fink rett fra skolebenken.  

Bonus

Mye av overskuddet vårt blir delt ut som en bonus til alle ansatte. Vi har alle jobbet for overskuddet, og derfor fordeles det likt uavhengig av stilling eller ansiennitet. Bonus blir utbetalt i juni og desember hvert år. Akkurat nå (i 2023) utbetales 38% av overskuddet som bonus i Oslo.

I Trondheim vil bonusen være 30% av overskuddet og utbetales først når dere er 10 ansatte i oppdrag. Når Trondheimskontoret har opparbeidet seg nok egenkapital, vil man på sikt kunne øke bonusen på samme måte som Oslokontoret har gjort.

Vi betaler også 12% feriepenger på toppen av bonusen, så med en bonus på 100 000 kr vil vi også betale 12 000 kr ekstra i feriepenger som blir utbetalt sammen med resten av feriepengene året etter bonus blir utbetalt. Skatt på bonus er som regel 46%.

Historisk bonus per ansatt per år

2017: 100 000 kr

2018: 118 000 kr

2019: 100 000 kr

2020: 95 000 kr

2021: 111 000 kr

2022: 105 000 kr

Goder

I Fink har vi en rekke andre goder:

 • Inntil 500 kr per måned for internett hjemme

 • Inntil 500 kr per måned for mobilregning

 • Inntil 500 kr per måned for trening (treningssenter, kurs og organisert idrett)

 • Sponsing av offentlig transport for å komme seg til jobb (f.eks månedskort fra Ruter)

 • Sponsing av hjelm for inntil 1000 kr for de som kommer seg til jobb med egne fremkomstmidler

 • Om du trenger databriller sponser vi optikertime og inntil 3000 kr for brilleglass og innfatning

 • 5% innskuddspensjonsordning hos DNB

 • Uføreforsikring og ulykkesforsikring

 • Helseforsikring for deg og din familie, inkludert gratis bruk av Eyr-appen

 • Reiseforsikring for deg og din familie

 • Sykelønnsforsikring, med full lønn i opp til 1 år ved sykemelding

 • Tillitsbasert utstyrsordning

 • Årlig kompetansebudsjett på inntil 100.000 kr

 • Overtidsbetaling 40% og fleksitimeordning

 • Betalt 2 uker permisjon for partner etter fødsel

 • Full lønn under foreldrepermisjon selv om lønnen skulle overstige 6G

 • 1 time betalt ammefri hver arbeidsdag inntil barnet er 20 måneder

 • Betalt velferdspermisjon ved blant annet: Time hos Lege/fysioterapeut/psykolog/tannlege eller lignende, blodgivertime, begravelse til nærmeste familie, dødsfall i nærmeste familie, 1 flyttedag ved flytting, 1 dag fri når du gifter deg, oppstart for barnet ditt i barnehage og skole, tjeneste for sivilforsvaret, kjønnsbekreftende behandling

Ekstra kompensasjon for lederlønninger

 • Personalansvar for 1-4 ansatte: 26 450 kr


 • Personalansvar for 5-10 ansatte: 52 900 kr

 • Fagansvar: 26 450 kr


 • SoMe-ansvarlig: 26 450 kr

 • Kontoransvarlig: 26 450 kr

 • Sommerjobbansvarlig: 26 450 kr

 • Prosjektlederansvarlig: 66 100 kr

 • Verneombud: 13 200 kr


 • CxO-roller (CEO, CDO, CFO, etc) i Fink har en årslønn på 1 600 000 kr
, og blir ikke kompensert for overtid og andre roller de har. På sikt er målet at tilsvarende stillinger i datterselskaper av Fink (Fink Trondheim, etc) også skal bli likt kompensert når de når tilsvarende størrelse på 60+ ansatte. Dette vil sikre en harmonisering av lederlønningene og likebehandling av ledere på tvers av organisasjonen.

Lønningene ovenfor følger den gjennomsnittlige lønnsøkningen i Fink hvert år.

Bloggbonus

Vi sitter med mye kunnskap og det er kult å dele det med omverdenen. For å motivere til å dele kunnskap eksternt får de som skriver blogginnlegg en bonus på 5000kr for et blogginnlegg. Er dere flere som skriver sammen deler dere på bonusen.

Lønnskalkulator
Eksamensår
Årslønn*
0
Dette er en lønnsøkning på 0 kr fra i fjor
*Bonus og goder kommer i tillegg

Det lønner seg å betale folk det de fortjener, derfor har vi i Fink over gjennomsnittet gode og rettferdige betingelser. Vi er også helt åpen om hva vi tilbyr.

Lønn

I Fink har vi åpen lønn, som vil si at alle i selskapet vet hva de andre tjener. Du slipper også å forhandle på lønnen din. Vi oppjusterer lønnen din 1. januar hvert år basert på lønnsstatistikk fra bransjen, og vi legger oss en god del høyere enn snittet for bransjen. På den måten passer vi på at lønna holder seg konkurransedyktig og tar også høyde for inflasjon og kronekurs. Hvor mye du får i lønn kommer an på hvor mye erfaring du har og tar utgangspunkt i uteksamineringsåret ditt, som du kan sjekke med lønnskalkulatoren vår. 

Har du jobbet mye før eller under høyere utdanning med relevante oppgaver kan det telle mot antall års erfaring. For eksempel om du har jobbet deltid i 2 år kan det vurderes som 1 år ekstra erfaring. På samme måte kan antall års erfaring reduseres dersom du har hatt et selvvalgt friår eller ikke-relevant erfaring etter endt utdanning. Sykdom og foreldrepermisjon reduserer ikke erfaringstiden etter endt utdanning. Hvis du er nyutdannet og starter i Fink før statistikk har kommet for uteksamineringsåret ditt får du startlønnen for det siste uteksamineringsåret vi har statistikk for. Nyutdannede som starter i Fink får derfor litt høyere lønn enn andre med lik erfaring som starter i Fink senere, det blir som et ekstra gode for de som starter i Fink rett fra skolebenken.  

Bonus

Mye av overskuddet vårt blir delt ut som en bonus til alle ansatte. Vi har alle jobbet for overskuddet, og derfor fordeles det likt uavhengig av stilling eller ansiennitet. Bonus blir utbetalt i juni og desember hvert år. Akkurat nå (i 2023) utbetales 38% av overskuddet som bonus i Oslo.

I Trondheim vil bonusen være 30% av overskuddet og utbetales først når dere er 10 ansatte i oppdrag. Når Trondheimskontoret har opparbeidet seg nok egenkapital, vil man på sikt kunne øke bonusen på samme måte som Oslokontoret har gjort.

Vi betaler også 12% feriepenger på toppen av bonusen, så med en bonus på 100 000 kr vil vi også betale 12 000 kr ekstra i feriepenger som blir utbetalt sammen med resten av feriepengene året etter bonus blir utbetalt. Skatt på bonus er som regel 46%.

Historisk bonus per ansatt per år

2017: 100 000 kr

2018: 118 000 kr

2019: 100 000 kr

2020: 95 000 kr

2021: 111 000 kr

2022: 105 000 kr

Goder

I Fink har vi en rekke andre goder:

 • Inntil 500 kr per måned for internett hjemme

 • Inntil 500 kr per måned for mobilregning

 • Inntil 500 kr per måned for trening (treningssenter, kurs og organisert idrett)

 • Sponsing av offentlig transport for å komme seg til jobb (f.eks månedskort fra Ruter)

 • Sponsing av hjelm for inntil 1000 kr for de som kommer seg til jobb med egne fremkomstmidler

 • Om du trenger databriller sponser vi optikertime og inntil 3000 kr for brilleglass og innfatning

 • 5% innskuddspensjonsordning hos DNB

 • Uføreforsikring og ulykkesforsikring

 • Helseforsikring for deg og din familie, inkludert gratis bruk av Eyr-appen

 • Reiseforsikring for deg og din familie

 • Sykelønnsforsikring, med full lønn i opp til 1 år ved sykemelding

 • Tillitsbasert utstyrsordning

 • Årlig kompetansebudsjett på inntil 100.000 kr

 • Overtidsbetaling 40% og fleksitimeordning

 • Betalt 2 uker permisjon for partner etter fødsel

 • Full lønn under foreldrepermisjon selv om lønnen skulle overstige 6G

 • 1 time betalt ammefri hver arbeidsdag inntil barnet er 20 måneder

 • Betalt velferdspermisjon ved blant annet: Time hos Lege/fysioterapeut/psykolog/tannlege eller lignende, blodgivertime, begravelse til nærmeste familie, dødsfall i nærmeste familie, 1 flyttedag ved flytting, 1 dag fri når du gifter deg, oppstart for barnet ditt i barnehage og skole, tjeneste for sivilforsvaret, kjønnsbekreftende behandling

Ekstra kompensasjon for lederlønninger

 • Personalansvar for 1-4 ansatte: 26 450 kr


 • Personalansvar for 5-10 ansatte: 52 900 kr

 • Fagansvar: 26 450 kr


 • SoMe-ansvarlig: 26 450 kr

 • Kontoransvarlig: 26 450 kr

 • Sommerjobbansvarlig: 26 450 kr

 • Prosjektlederansvarlig: 66 100 kr

 • Verneombud: 13 200 kr


 • CxO-roller (CEO, CDO, CFO, etc) i Fink har en årslønn på 1 600 000 kr
, og blir ikke kompensert for overtid og andre roller de har. På sikt er målet at tilsvarende stillinger i datterselskaper av Fink (Fink Trondheim, etc) også skal bli likt kompensert når de når tilsvarende størrelse på 60+ ansatte. Dette vil sikre en harmonisering av lederlønningene og likebehandling av ledere på tvers av organisasjonen.

Lønningene ovenfor følger den gjennomsnittlige lønnsøkningen i Fink hvert år.

Bloggbonus

Vi sitter med mye kunnskap og det er kult å dele det med omverdenen. For å motivere til å dele kunnskap eksternt får de som skriver blogginnlegg en bonus på 5000kr for et blogginnlegg. Er dere flere som skriver sammen deler dere på bonusen.

Kompetanseutvikling

Folk i Fink er verdien i Fink, derfor er det viktig at vi utvikler oss faglig. Vi har et årlig kompetansebudsjett på 100.000 kr pr person. Dette kan du bruke som du vil, enten du vil dra på konferanse i New York eller ta et kurs i Oslo.

Vi har også felles fagdager for hele Fink og faggrupper for design, webdev og mobilutvikling. I faggruppene møtes vi jevnlig og diskuterer fag, sparrer, har talks og gjør hyggelige ting. 

Vi liker å lære nye ting!

Folk i Fink er verdien i Fink, derfor er det viktig at vi utvikler oss faglig. Vi har et årlig kompetansebudsjett på 100.000 kr pr person. Dette kan du bruke som du vil, enten du vil dra på konferanse i New York eller ta et kurs i Oslo.

Vi har også felles fagdager for hele Fink og faggrupper for design, webdev og mobilutvikling. I faggruppene møtes vi jevnlig og diskuterer fag, sparrer, har talks og gjør hyggelige ting. 

Hygge

Enkel forskning viser at folka i Fink velger å jobbe i Fink på grunn av folka, så vi liker å ha det hyggelig sammen! Vi sørger for mange anledninger til å treffes selv om vi jobber hos forskjellige kunder, enten det er middag på en fin restaurant, uformell etter-jobb pils, morgentrim eller fredagsfrokost. Dette styrer vi helt selv og har man lyst til å invitere til noe så er det bare å gjøre det.

Fink har også fagdager en gang i blant hvor alle møtes og jobber sammen eller lærer nye ting. For eksempel har vi jobbet på hobbyprosjekter sammen og hatt workshops i presentasjonsteknikk og tegning.

Hygge og kaffe

Enkel forskning viser at folka i Fink velger å jobbe i Fink på grunn av folka, så vi liker å ha det hyggelig sammen! Vi sørger for mange anledninger til å treffes selv om vi jobber hos forskjellige kunder, enten det er middag på en fin restaurant, uformell etter-jobb pils, morgentrim eller fredagsfrokost. Dette styrer vi helt selv og har man lyst til å invitere til noe så er det bare å gjøre det.

Fink har også fagdager en gang i blant hvor alle møtes og jobber sammen eller lærer nye ting. For eksempel har vi jobbet på hobbyprosjekter sammen og hatt workshops i presentasjonsteknikk og tegning.

Utstyr og verktøy

Gode arbeidsverktøy er viktig for å gjøre en god jobb. Kunnskap og kompetanse hjelper lite hvis du må sitte og knote med en laptop som ikke spiller på lag eller sliter med en stol som gir deg vondt i ryggen. I Fink har vi en raus utstyrsordning. Det vil si at det ikke er noe budsjett som må brukes opp hvert år, men du får det du trenger av arbeidsutstyr når du måtte trenge det. Si ifra til personalansvarlig, så bestiller han/hun for deg. Du kan også gjøre utlegg for mindre ting, også får du det igjen på neste lønning.

Våre faste leverandører av datautstyr er Eplehuset og Komplett. Trenger du noe de ikke har skal du som hovedregel benytte deg av norske nettbutikker som er underlagt åpenhetsloven.

Når kan jeg kjøpe en ny telefon og PC/Mac?

Som miljøfyrtårn, er det viktig at alle innkjøp vi gjør er gjennomtenkt. Er det nødvendig, og treffer innkjøpet på behovet ditt på best mulig måte? Når vi kjøper arbeidsverktøy så er det fordi vi trenger det til å gjøre jobben vår effektiv, så da må modellen du kjøper være bra nok til å gjøre hverdagen din lettere og bra nok til å vare en stund. Derimot så kjøper vi ikke utstyr bare for å makse budsjettet eller fordi noen andre har kjøpt noe, vi har individuelle behov.

Ny mobiltelefon er begrenset til hvert andre år, ettersom det ikke skjer så stor endring på den fronten fra år til år. Hvis telefonen blir ødelagt eller stjålet vil vi selvfølgelig skaffe ny.

Vi prøver å kjøpe PC/Mac som er gode nok til å vare i fem år. Er den blitt treig, ødelagt og stjålet må du selvfølgelig be om ny.

Datamaskin

Gode arbeidsverktøy er viktig for å gjøre en god jobb. Kunnskap og kompetanse hjelper lite hvis du må sitte og knote med en laptop som ikke spiller på lag eller sliter med en stol som gir deg vondt i ryggen. I Fink har vi en raus utstyrsordning. Det vil si at det ikke er noe budsjett som må brukes opp hvert år, men du får det du trenger av arbeidsutstyr når du måtte trenge det. Si ifra til personalansvarlig, så bestiller han/hun for deg. Du kan også gjøre utlegg for mindre ting, også får du det igjen på neste lønning.

Våre faste leverandører av datautstyr er Eplehuset og Komplett. Trenger du noe de ikke har skal du som hovedregel benytte deg av norske nettbutikker som er underlagt åpenhetsloven.

Når kan jeg kjøpe en ny telefon og PC/Mac?

Som miljøfyrtårn, er det viktig at alle innkjøp vi gjør er gjennomtenkt. Er det nødvendig, og treffer innkjøpet på behovet ditt på best mulig måte? Når vi kjøper arbeidsverktøy så er det fordi vi trenger det til å gjøre jobben vår effektiv, så da må modellen du kjøper være bra nok til å gjøre hverdagen din lettere og bra nok til å vare en stund. Derimot så kjøper vi ikke utstyr bare for å makse budsjettet eller fordi noen andre har kjøpt noe, vi har individuelle behov.

Ny mobiltelefon er begrenset til hvert andre år, ettersom det ikke skjer så stor endring på den fronten fra år til år. Hvis telefonen blir ødelagt eller stjålet vil vi selvfølgelig skaffe ny.

Vi prøver å kjøpe PC/Mac som er gode nok til å vare i fem år. Er den blitt treig, ødelagt og stjålet må du selvfølgelig be om ny.

Arbeidstid og arbeidssted

Vi jobber vanligvis i oppdrag ute hos kundene våre og tilpasser oss dem. Du skal slippe å måtte reise over land og strand for å komme til jobb, derfor holder de fleste av kundene våre til i nærheten av Oslo. Akkurat nå er det mye hjemmekontor også, og mange har en såkalt hybrid-hverdag. Kontoret vårt ligger på Youngstorget og der er dørene alltid åpne.

Hvordan får jeg oppdrag?

For å få et oppdrag må du først bli valgt av en kunde til å jobbe for dem. Dette skjer som regel ved at våre selgere finner et relevant oppdrag til deg og sender inn CVen din. Hvis kunden synes CVen din virker spennende så blir du kalt inn til intervju. Om det er en god match så vil kunden tilby deg oppdraget.

Arbeidstid, overtid og fleksitid

Den normale arbeidstiden i Fink er 7,5 timer hver dag. Vi har ingen bestemt kjernetid, men tilpasser oss kunden sin arbeidstid. Så lenge kunden syns det er greit kan du bruke fleksitid som du vil, det legger vi oss ikke opp i. God balanse mellom jobb og fritid er viktig for oss, men dukker det opp et behov for å sitte lenger på jobb noen dager så skal du i hvert fall bli kompensert for det. Er du nødt til å jobbe mer enn 7,5t per dag eller 37,5t per uke får du et overtidstillegg på 40% på hverdager og 100% i helgene.

Vi jobber vanligvis i oppdrag ute hos kundene våre og tilpasser oss dem. Du skal slippe å måtte reise over land og strand for å komme til jobb, derfor holder de fleste av kundene våre til i nærheten av Oslo. Akkurat nå er det mye hjemmekontor også, og mange har en såkalt hybrid-hverdag. Kontoret vårt ligger på Youngstorget og der er dørene alltid åpne.

Hvordan får jeg oppdrag?

For å få et oppdrag må du først bli valgt av en kunde til å jobbe for dem. Dette skjer som regel ved at våre selgere finner et relevant oppdrag til deg og sender inn CVen din. Hvis kunden synes CVen din virker spennende så blir du kalt inn til intervju. Om det er en god match så vil kunden tilby deg oppdraget.

Arbeidstid, overtid og fleksitid

Den normale arbeidstiden i Fink er 7,5 timer hver dag. Vi har ingen bestemt kjernetid, men tilpasser oss kunden sin arbeidstid. Så lenge kunden syns det er greit kan du bruke fleksitid som du vil, det legger vi oss ikke opp i. God balanse mellom jobb og fritid er viktig for oss, men dukker det opp et behov for å sitte lenger på jobb noen dager så skal du i hvert fall bli kompensert for det. Er du nødt til å jobbe mer enn 7,5t per dag eller 37,5t per uke får du et overtidstillegg på 40% på hverdager og 100% i helgene.

Ferie og feriepenger

Vi i Fink liker jobben vår, men vi er også glad i ferie. Tid til å være sammen med nære og kjære, reise, bare slappe av eller drive med hobbyene våre.

Derfor har Fink 6 uker (30 dager) lønnet ferie.

Ferie

Vi oppfordrer deg til å ta ut ferie i jul og påske, og ta sommerferien din i løpet av juli, sånn at det sammenfaller med når kunden vanligvis har ferie. Fink har alle fri på julaften og nyttårsaften, så du trenger ikke bruke feriedager på disse dagene. Det må være greit for kunde at du tar ferie, så du må avtale ferien med dem. Avklar også med din personalansvarlige.

Alle arbeidstakere har plikt til å bruke opp den lovpålagte ferien som er 4 uker. Hvis det er mer til overs kan opptil to uker bli overført til nytt år. Om noe mystisk skulle skje med overføringen, ta kontakt med Thomas.

Feriepenger

Feriepengene blir utbetalt siste virkedag i juni og bygger på den oppsparte feriepengepotten du har opparbeidet deg fra året før. Uavhengig av om du tar ferie i juni eller ikke blir du trukket i lønn for hele ferien denne måneden. Det oppfordres til å ta sommerferien din i løpet av juli, sånn at det sammenfaller med når kunden vanligvis har ferie. I ditt første arbeidsår i Fink får du ikke utbetalt feriepenger i juni og heller ikke lønn fordi den blir trukket for ferien, så da er det viktig at du sparer på feriepengene du fikk fra forrige arbeidsgiver.

Vi liker ferie!

Vi i Fink liker jobben vår, men vi er også glad i ferie. Tid til å være sammen med nære og kjære, reise, bare slappe av eller drive med hobbyene våre.

Derfor har Fink 6 uker (30 dager) lønnet ferie.

Ferie

Vi oppfordrer deg til å ta ut ferie i jul og påske, og ta sommerferien din i løpet av juli, sånn at det sammenfaller med når kunden vanligvis har ferie. Fink har alle fri på julaften og nyttårsaften, så du trenger ikke bruke feriedager på disse dagene. Det må være greit for kunde at du tar ferie, så du må avtale ferien med dem. Avklar også med din personalansvarlige.

Alle arbeidstakere har plikt til å bruke opp den lovpålagte ferien som er 4 uker. Hvis det er mer til overs kan opptil to uker bli overført til nytt år. Om noe mystisk skulle skje med overføringen, ta kontakt med Thomas.

Feriepenger

Feriepengene blir utbetalt siste virkedag i juni og bygger på den oppsparte feriepengepotten du har opparbeidet deg fra året før. Uavhengig av om du tar ferie i juni eller ikke blir du trukket i lønn for hele ferien denne måneden. Det oppfordres til å ta sommerferien din i løpet av juli, sånn at det sammenfaller med når kunden vanligvis har ferie. I ditt første arbeidsår i Fink får du ikke utbetalt feriepenger i juni og heller ikke lønn fordi den blir trukket for ferien, så da er det viktig at du sparer på feriepengene du fikk fra forrige arbeidsgiver.

Sykdom og fravær

Noen ganger kommer livet i veien og du trenger å være borte fra jobb. I Fink har vi troa på at hvis vi gir deg tiden du trenger, vil du komme sterkere tilbake etterpå. Fink skal vi også ha et inkluderende arbeidsliv med plass til alle. Derfor er vi en IA-bedrift og tar i bruk virkemidlene tilgjengelig for dem. Målet er at dette vil bidra til å redusere sykefraværet og frafall fra arbeidslivet.

Noen ganger kommer livet i veien og du trenger å være borte fra jobb. I Fink har vi troa på at hvis vi gir deg tiden du trenger, vil du komme sterkere tilbake etterpå. Fink skal vi også ha et inkluderende arbeidsliv med plass til alle. Derfor er vi en IA-bedrift og tar i bruk virkemidlene tilgjengelig for dem. Målet er at dette vil bidra til å redusere sykefraværet og frafall fra arbeidslivet.

Barn og Fink

For deg som har en liten mini-Fink på vei eller trenger tid til å ta vare på de små du allerede har, har vi samlet det du trenger å vite her. Vi digger barn og det er viktig for oss å sørge for at mammaene og pappaene i Fink har støtten de trenger for å oppfostre neste generasjonen borgere.

Fødsel

I forbindelse med fødsel får far eller medmor to uker lønnet permisjon for å hjelpe til hjemme. Husk å varsle personalansvarlig og kunde i god tid.

Permisjon

Når du tar ut foreldrepermisjonen din dekker Fink mellomlegget mellom det du får fra NAV og opp til lønna du får fra oss når du velger 100% uttak. Velger du 80% uttak, dekker vi opp til 80% av lønnen din. Feriepengeopptjening for hele perioden dekkes også. Vi betaler ut lønnen som vanlig.

Ammefri

Ammer du barnet ditt kan du ta ut 1 time betalt ammefri per dag fram til barnet er 20 måneder.

Hjemme med sykt barn

I Fink har du rett på :

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn som er under eller fyller 12 år

 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har mer enn to barn som er under eller fyller 12 år

Retten gjelder ut det kalenderåret barna fyller 12 år.

Du kan også ha rett til flere dager hvis: Du er alene om omsorgen, eller har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 18 år, eller den andre forelderen er ufør i 6 mnd og ikke i stand til å ta seg av barnet.

Barnehagetilvenning

Ved barnehagetilvenning har vi i utgangspunktet satt av 3 dager. Dersom barnet trenger mer tid er det fleksibelt.

Barn og fink

For deg som har en liten mini-Fink på vei eller trenger tid til å ta vare på de små du allerede har, har vi samlet det du trenger å vite her. Vi digger barn og det er viktig for oss å sørge for at mammaene og pappaene i Fink har støtten de trenger for å oppfostre neste generasjonen borgere.

Fødsel

I forbindelse med fødsel får far eller medmor to uker lønnet permisjon for å hjelpe til hjemme. Husk å varsle personalansvarlig og kunde i god tid.

Permisjon

Når du tar ut foreldrepermisjonen din dekker Fink mellomlegget mellom det du får fra NAV og opp til lønna du får fra oss når du velger 100% uttak. Velger du 80% uttak, dekker vi opp til 80% av lønnen din. Feriepengeopptjening for hele perioden dekkes også. Vi betaler ut lønnen som vanlig.

Ammefri

Ammer du barnet ditt kan du ta ut 1 time betalt ammefri per dag fram til barnet er 20 måneder.

Hjemme med sykt barn

I Fink har du rett på :

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn som er under eller fyller 12 år

 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har mer enn to barn som er under eller fyller 12 år

Retten gjelder ut det kalenderåret barna fyller 12 år.

Du kan også ha rett til flere dager hvis: Du er alene om omsorgen, eller har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 18 år, eller den andre forelderen er ufør i 6 mnd og ikke i stand til å ta seg av barnet.

Barnehagetilvenning

Ved barnehagetilvenning har vi i utgangspunktet satt av 3 dager. Dersom barnet trenger mer tid er det fleksibelt.

Veldedighet og Open Source

Veldedighet

Fink setter hvert år av 150.000 kr til veldedige formål eller prosjekter som har en positiv påvirkning på samfunnet. Hvert år samles en liten gruppe for å bestemme hvilke formål Fink skal donere til.

2022 - Nerd Aid 8 sin støtteaksjon til Røde Kors for hjelp i Ukraina: 150.000 kr

2020 - Budsjettet vi har til veldedighet har i år blitt brukt til både design og koding for å lage en nettside for Bandy mot kreft.

2019 - Norsk Luftambulanse: 20.000 kr, Kreftforening – Julestjerne for forsking: 35.000 kr, Gi effektivt: 20.000 kr, Fremtiden i våre hender: 15.000 kr, Plan: 10.000 kr, Nepal earthquake recovery: 10.000 kr, Benjamin Lies Minnefond: 20.000 kr

Open Source

Fink setter hvert år av 50.000 kr til å støtte Open Source prosjekter, konferanser og andre relevante tjenester eller arrangementer innen tech og design. Hvert år samles en liten gruppe for å bestemme hvilke prosjekter Fink skal støtte.

2021 - Orta Therox: $50

2020 - Sanctuary.js: $2400, FLL Gymlærerne: 3000 kr

Veldedighet

Fink setter hvert år av 150.000 kr til veldedige formål eller prosjekter som har en positiv påvirkning på samfunnet. Hvert år samles en liten gruppe for å bestemme hvilke formål Fink skal donere til.

2022 - Nerd Aid 8 sin støtteaksjon til Røde Kors for hjelp i Ukraina: 150.000 kr

2020 - Budsjettet vi har til veldedighet har i år blitt brukt til både design og koding for å lage en nettside for Bandy mot kreft.

2019 - Norsk Luftambulanse: 20.000 kr, Kreftforening – Julestjerne for forsking: 35.000 kr, Gi effektivt: 20.000 kr, Fremtiden i våre hender: 15.000 kr, Plan: 10.000 kr, Nepal earthquake recovery: 10.000 kr, Benjamin Lies Minnefond: 20.000 kr

Open Source

Fink setter hvert år av 50.000 kr til å støtte Open Source prosjekter, konferanser og andre relevante tjenester eller arrangementer innen tech og design. Hvert år samles en liten gruppe for å bestemme hvilke prosjekter Fink skal støtte.

2021 - Orta Therox: $50

2020 - Sanctuary.js: $2400, FLL Gymlærerne: 3000 kr

Bærekraft og miljø

Som selskap ønsker vi å ta ansvar og gjøre vår del begrense belastningen på miljøet og bli mer bærekraftige. Miljøpolicyen vår beskriver tiltakene vi gjør.

Her finner du Fink sin årlige klima og miljørapport

Her finner du Fink sin redegjørelse etter åpenhetslovens § 5

Som selskap ønsker vi å ta ansvar og gjøre vår del begrense belastningen på miljøet og bli mer bærekraftige. Miljøpolicyen vår beskriver tiltakene vi gjør.

Her finner du Fink sin årlige klima og miljørapport

Her finner du Fink sin redegjørelse etter åpenhetslovens § 5

Ansettelsesprosessen

Vi ser alltid etter flinke og trivelige folk. Hvis du har likt hva du har sett her og vil være med å seile Fink-skuta inn i framtiden så ta kontakt med daglig leder Thomas Halmø eller på jobb@fink.no. Du kan også lese mer på jobb-sidene våre.

Ansettelsesprosessen i Fink pleier å se sånn ut for henholdsvis utviklere og designere:

Som utvikler er det først et møte med daglig leder som prater litt om hva Fink er, og blir litt bedre kjent med deg. Hvis dette klaffer vil du bli kalt inn til et teknisk intervju hvor du møter to av våre ansatte og sammen løser en oppgave. Dette gjør vi for å få et lite innblikk i hvordan du tenker og jobber sammen med andre.

Er du designer vil første møte være med Christian Nordvik som er leder for designerne. Det kan være i form av en uformell prat over en kaffe eller per telefon. Videre gjennomføres det et intervju med to fra designgruppen. I forkant av intervjuet vil du få utdelt en case. Løsningen presenterer du i løpet av intervjuet. Hvis det viser seg at vi er en match vil siste steg i ansettelsesprosessen være et møte med vår daglig leder. 

Vi ser alltid etter flinke og trivelige folk. Hvis du har likt hva du har sett her og vil være med å seile Fink-skuta inn i framtiden så ta kontakt med daglig leder Thomas Halmø eller på jobb@fink.no. Du kan også lese mer på jobb-sidene våre.

Ansettelsesprosessen i Fink pleier å se sånn ut for henholdsvis utviklere og designere:

Som utvikler er det først et møte med daglig leder som prater litt om hva Fink er, og blir litt bedre kjent med deg. Hvis dette klaffer vil du bli kalt inn til et teknisk intervju hvor du møter to av våre ansatte og sammen løser en oppgave. Dette gjør vi for å få et lite innblikk i hvordan du tenker og jobber sammen med andre.

Er du designer vil første møte være med Christian Nordvik som er leder for designerne. Det kan være i form av en uformell prat over en kaffe eller per telefon. Videre gjennomføres det et intervju med to fra designgruppen. I forkant av intervjuet vil du få utdelt en case. Løsningen presenterer du i løpet av intervjuet. Hvis det viser seg at vi er en match vil siste steg i ansettelsesprosessen være et møte med vår daglig leder.